วีดีโอ MY PCU

MyPCU : การติดตั้ง MyPCU

MyPCU : การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 1 การติดตั้ง MySQL

MyPCU : การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 2 การติดตั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

MyPCU : การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 3 การติดตั้ง MyPCU เครื่องแม่ (SERVER)

MyPCU : การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 4 การติดตั้ง MyPCU เครื่องลูก (CLIENT)

Advertisements