ทีมหมอครอบครัว

xwTao27Tue40859

ทำเนียบทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

11063169_819951081408295_479618652_n

ชื่อ : นางสาวนัทธมน  ปิณทวนิช

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน

1546049_1399967353662279_3868855033089242088_n

ชื่อ : นางวัฒนา  ผ่องโสภณ

ตำแหน่ง : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ ๓

Advertisements