บุคลากรสำโรง

wel

ทำเนียบบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

 well00011
dr.sawat_-234x300

ชื่อ : น.พ.สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

dcm-26

0211

ชื่อ : นายจเด็จ  ปัถวี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอพระประแดง

 Line เส้นคั้น1
001.jpg

ชื่อ : นางปาลิกา  หมั่นสมัคร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

35499

01 001

ขื่อ : นางสาววารุณี  ใหม่เนียม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ

35499

11063169_819951081408295_479618652_n

ชื่อ : นางสาวนัทธมน  ปิณทวนิช

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน

35499

1608721_819945724742164_824091960_n

ชื่อ : นางสาวมณีรัตน์  ดีล้อม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

35499ชื่อ : นางสาวเพชรินทร์  ค้ำคูณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

35499

วุฒิชัย พันสุกาง

ชื่อ : นายวุฒิชัย  พันสุกาง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

35499

วรวัฒน์ เททะสังข์

ชื่อ : นายวรวัฒน์  เททะสังข์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

35499

ชื่อ : นายกฤดิเดท  พลอยศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประกัน

35499

ชื่อ : นายสิทธิศักด์  อินบางยาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

35499

 ชื่อ  : นางสาวจอมขวัญ  โสดจันทึก

ตำแหน่ง : พนักงานดูแลความสะอาด

                              baipak.blogspot.com26

อัพเดต ๐๑/๑๐/๒๕๕๙  ณ. ปัจจุบัน  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s