ประวัติ รพ.สต.สำโรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

ที่ตั้ง : ๓๐/๑๑ หมู่ ๓  ต.สำโรง

อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  ๑๐๑๓๐

ถ.รางรถไฟเก่า  ซ.วัดโยธินฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๓๘๖๘๓๒๙  

พื้นที่รับผิดชอบ : ๖ หมู่บ้าน  รวม ๕,๒๙๙ หลังคาเรือน

ประชากรทะเบียนราษฎร์ กค ๒๕๕๗ : ๑๒,๒๑๕ คน 

  อาณาเขต :

ทิศเหนือ           ติดต่อ  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้                ติดต่อ  ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัด                                                                                 สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก    ติดต่อ  ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก      ติดต่อ  แม่น้ำเจ้าพระยา

ชุมชน หมู่ที่ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
 – ๑๑๘ ๑๔๑ ๑๕๐ ๒๙๑
๒,๐๔๙ ๒,๔๑๓ ๑,๕๘๒ ๔,๙๙๕
๑,๔๒๓ ๑,๔๙๙ ๑,๖๐๓ ๓,๑๐๒
 – ๗๔๐ ๗๑๑ ๗๖๑ ๑,๔๗๒
 – ๒๘๓ ๓๔๙ ๓๗๔ ๗๒๓
 – ๑๐ ๖๘๕ ๗๘๘ ๘๔๔ ๑,๖๓๒
รวม ๕,๒๙๙ ๕,๙๐๑ ๖,๓๑๔ ๑๒,๒๑๕

ที่มาของข้อมูล

๑.ฐานข้อมูลประกันสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒.ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (www.dopa.go.th) ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

ωωωωω

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

                 สร้างสถานีอนามัยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  ใต้ถุนโล่ง  พร้อมบ้านพัก ๑ หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  ที่ดินเป็นธรณีสงฆ์

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

                 ต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัย  เทพื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง  จบประมาณจากภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

                สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า  และ  ด้านข้างยาว ๒๕ เมตร  งบประมาณภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

                 ต่อเติมด้านข้างของชั้นล่าง  เพื่อใช้ประโยชน์แก่ชมรม  อสม.  ผู้สูงอายุ  และประชาชนที่มารับบริการ  งบประมาณจากการทอดผ้าป่าของ  อสม.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงได้ทำการทุบอาคารและบ้านพัก เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร ๓ ชั้น พร้อมบ้านพัก งบประมาณ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และ งบค่าเสื่อม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s